Voorbeelden van cursussen, incompany-trainingen en ondersteuning van veranderprogramma’s

Voorbeelden van organisaties waar Ju & Co de afgelopen jaren actief is geweest:

  • advocatenkantoren Houthoff, Hogan Lovells, Hoyng Rokh Monegier, Linklaters, BZSE (Sint Maarten en Curaçao), Certa Legal, Ploum etc.
  • The Law Firm School
  • de Pleitacademie
  • managementteams bij het OM – Den Haag, Rotterdam en Amsterdam
  • Politieacademie en de Politie Amsterdam
  • Unibail Rodamco Westfield
  • Gemeente Utrecht
  • diverse (management-)teams en besturen van de rechtspraak
  • projectteams van de Raad voor de Rechtspraak
  • de Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam.

Voorbeelden van gegeven trainingen:

Het civiel beslismodel
Je maakt kennis met het civiel beslismodel en leert hoe de civiele rechter zich met behulp van dit model op zittingen voorbereidt en vonnissen schrijft. De training helpt advocaten om effectiever te procederen en beter te voorzien welke partij voor welke stellingen de bewijslast krijgt. Praktische training met gebruik van veel casusvoorbeelden. Is te boeken als basistraining van 2 tot 3 uur maar ook als verdiepende cursus van 1 tot 2 dagen.

Juridisch inhoudelijke trainingen
Zoals straf(proces)recht, inleiding privaatrecht en het civiel bewijsrecht.

Beïnvloeden en overtuigen: van gelijk hebben naar gelijk krijgen
Vanuit de theorie en de praktijk wordt in deze training ingegaan op de ervaringen en visie van de rechter op thema’s als effectief communiceren, beargumenteren, beïnvloeden, overtuigen, de psychologie van de oordeelsvorming etc. Welke middelen kun je inzetten om (nog) meer impact te krijgen op je publiek?

Presenteren en pleittechnieken
Vaardigheidstraining. Aan bod komen onderwerpen als de structuur van je betoog, gebruik van stijlmiddelen, adequaat reageren, het afstemmen op je luisteraar en je persoonlijke effectieve stijl. Onderdeel van deze training is bijv. een korte ‘pitch’ met feedback over o.a. stemgebruik, houding, gebaren, mimiek, etc. Deze training wordt vaak geboekt samen met stemcoach Henriette Warendorf.

Coachend leidinggeven
Een praktijkgerichte training voor mensen met een leidinggevende rol. Je vergroot je kennis en vaardigheden op het gebied van leiderschap, leert beter omgaan met weerstand in je team en belemmeringen in je omgeving en leert je aandacht meer richten op werken aan zelfstandigheid, inspiratie en motivatie in je team. Door coachvaardigheden in te gaan zetten laat je medewerkers zelf in beweging komen en zie je meer ontwikkeling in je team.

Persoonlijk leiderschap
In deze training gaan leidinggevenden aan de slag met vragen als: wanneer ben je een overtuigende leider en wanneer wankel je? Wat maakt dat mensen jou willen volgen? Wat zijn voor jou risico’s en verleidingen? Je leert je meer bewust worden van je persoonlijke drijfveren, talenten en waarden waardoor je je kwaliteiten als leidinggevende beter kan inzetten.

Teamcoaching
Met je team werk je aan betere team- en individuele prestaties, teamleden die zelfstandiger en oplossingsgerichter denken en handelen, een inspirerender werkklimaat waar teamleden hun kwaliteiten beter laten zien en inzicht bij teamleden van belemmerend en bevorderend gedrag.

Ondersteunen van veranderprogramma’s
Met behulp van programmateams, projectleiders of leidinggevenden werk je toe naar een gewenste verbetering van een onderdeel of sfeer binnen een team of organisatie.

Voor groepstrainingen werkt Ju & Co – indien nodig of nuttig – vaak samen met andere trainers vanuit de advocatuur, de rechtspraak, de SSR of de Pleitacademie.

Meer weten? Bel of mail voor een gratis intakegesprek.