Coaching leidinggevenden (‘executive coaching’)

Voor leidinggevenden wordt coaching steeds vaker een vanzelfsprekendheid: meer en meer managers, ondernemers en bestuurders laten zich coachen op houding- en gedragselementen waarbij onderwerpen als profileren, knopen doorhakken, verantwoordelijkheid nemen, beïnvloeden, respectvol confronteren of overtuigen aan de orde kunnen komen.

De effectiviteit en impact als leidinggevende wordt sterk bepaald door je zelfbewustzijn en persoonlijke ontwikkeling. Sta je in contact met je innerlijke drijfveren, ben je authentiek, benut je je capaciteiten optimaal? Bewustzijn van (soms belemmerende) overtuigingen en aannames vergroten jouw impact op anderen.

In een coachttraject wordt aan een leidinggevende een combinatie van inzicht in sterke en minder sterke kanten gegeven maar wordt ook ervaring, expertise, een klankbord en structuur geboden. Hierbij kunnen thema’s aan de orde komen als:

  • meedenken met strategische vraagstukken
  • ontwikkeling van een visie
  • balans tussen de inhoudelijke kant van een functie en het behouden van een helicopterview
  • verbetering van de performance
  • ontwikkeling van een meer coachende stijl van leidinggeven
  • het motiveren van teams
  • het omgaan met stressvolle situaties
  • time-management.

 

Meer weten? Bel of mail voor een gratis intakegesprek.